/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Lørdagsforedrag på DNS 29. august 2020 kl 13.00 – 14.00

Familiedynamikk og indre uro. Linn Ullmanns “De urolige” settes opp på Den Nationale Scene fra 20. august, og i den forbindelse har vi invitert familieterapeut Siv Sæveraas til å snakke om tilknytningbehov, familiekonflikt, håp og forsoning. Hvordan preges vi av oppveksten vår? Hva er konsekvensene av å vokse opp med…...

Read more

Lørdagsforedrag på DNS 15. februar

“Den seksuelle revolusjonen – seksualiseringen av det offentlige rom, og betydningen «Cabaret» har hatt for dagens syn på seksualitet.” Lørdag 15. februar kl 13-14 blir det foredrag i publikumsrestauranten om seksuelle revolusjoner fra Berlin på 30-tallet til dagens nyere seksualiteter. Her får du et innblikk i hvordan seksualiteten har beveget…...

Read more

Onsdag 15/1 Den nordiske likestillingsmodellen i et flerkulturelt Europa

Oslo kvinnesaksforening og Foreningen Norden Oslo inviterer til frokostmøte i Stiftelsen Fritt ords lokaler om den nordiske likestillingsmodellen i et flerkulturelt Europa. Norge og de andre nordiske landene var tidlig ute med å innføre demokratiske rettigheter for kvinner, og er i dag velutviklede velferdsstater som har vist seg å være…...

Read more

Fredag 13/12: Forebygging av voldtekt – hva kan gjøres lokalt?

Velkommen til frokostseminar på Kulturhuset! Oslo Kvinnesaksforening har fått midler av OXLO – en by for alle for å skrive en rapport om voldtekt i Oslo kommune – og nå er den ferdig! Rapporten omhandler forebygging av voldtekt og forebygging i Oslo kommune. En del går på forebygging via seksualitetsundervsining…...

Read more

Invitasjon til julemøte – Bærekraftig julefeiring

BKF inviterer alle medlemmer til julemøte på Grand Hotel Terminus Program: Julegløgg og velkommen Kunstnerisk innslag v/ Bergen Kulturskole Introduksjon v/ Tove Pemmer Sætre Bærekraftige gaver v/ Barbro Havre Re:tro ullverksted – stedet hvor ull og mennesker får en ny sjanse til å skinne v/ Siri Brekke, avd.leder i Kirkens…...

Read more