Bergen Kvinnesaksforening inviterer 8. mars til tradisjonen: Beblomstring av Amalie Skram-statuen på Klosteret. Vi starter feiringen av Kvinnedagen med en markering ved Amalie der hun blir beblomstret og det blir en liten appell. Velkommen!

Tid: Torsdag 8. mars kl 16.00

Sted: Amalie Skram-statuen på Klosteret.