Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Kvinnesaksforening

LØRDAG 16. JUNI KL 10.00
I BRUNDTLANDSALEN I FOLKETEATERBYGNINGEN PÅ YOUNGSTORGET

Innkomne forslag til årsmøtet må sendes til m.nybakk@online.no innen 16. mai.

Før ordinært årsmøte settes et ekstraordinært årsmøte for å behandle arbeidsutvalgets forslag til nye vedtekter.

Dagsorden og sakspapirer sendes ut etter 16. mai.