I forbindelse med 8. mars og Kvinnefestivalen i Bergen 2018 vil Bergen Kvinnesaksforening arrangere et debattmøte med tema

«Likestillingspolitikken i revers; fake eller fakta?»

I panelet:

Marit Nybakk, leder NKF

Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening

Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud

Marit Warncke, leder i Bergen Næringsråd

Marie Simonsen, journalist i Dagbladet

Tid: Tirsdag 6. mars kl 1800 – 2000.

Sted: Bergen Off. Bibliotek