/kvinnesak
post@kvinnesak.no

LANDSMØTE I NORSK KVINNESAKSFORENING 16. JUNI

Det innkalles med dette til landsmøte i Norsk Kvinnesaksforening: LØRDAG 16. JUNI KL 09.30
 i BRUNDTLANDSALEN I FOLKETEATERBYGNINGEN PÅ YOUNGSTORGET I tillegg til ordinære landsmøtesaker står også følgende på programmet: Hilsninger fra Grete Herlofsen, Norske kvinners sanitetsforening og Tove Smaadahl, Krisesentersekretariatet Kvinnepolitisk tale v/Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm Utnevning av Helga Hernes som…...

Read more

Kvinnehistorisk sentrumsvandring

Kvinnehistorie i sentrum – en ny byvandring i regi av Oslo Kvinnesaksforening Byvandringen starter ved Aasta Hansteen-statuen på Aker Brygge og avsluttes ved statuen av Eva Kolstad, Eva Kolstads gate/Venstres Hus i Møllergata 16. Vandringen avsluttes på en kafe hvor vi drikker kaffe og samtaler. Opplegget for byvandringene er laget…...

Read more

Bekransning av Camilla Collettstatuen

Oslo Kvinnesaksforening bekranser Camilla Collettstatuen i Slottsparken på den internasjonale kvinnedagen. Tale om kvinnelitteraturens betydning for kvinnekampen ved Tone Selboe, professor ved Universitetet i Oslo. Følg vår Facebookside for oppdatering...

Read more

Drammen Kvinnesaksforening: Kadra Yusuf

Kadra Yusuf er journalist, samfunnsdebattant og en svært viktig og sterk kvinneskikkelse. Hun kan regnes som en pionér for det som senere er blitt kjent som «skamløse jenter»-bevegelsen, med Nancy Hertz og Amina Bile i spissen. I 2000 ble hun svært godt kjent som kvinnen som avslørte at imamer faktisk…...

Read more

Åpent møte om kvinner og heltidskultur

Velkommen til åpent møte om kvinner og heltidskultur på Eldorado Bokhandel! Arbeidstid er kvinnepolitikk. Mange kvinner i Norge jobber deltid, særlig i offentlig sektor. Deltidsbruk kan få negative konsekvenser både for den enkelte kvinne, for arbeidsmiljøet og for samfunnet som helhet. Oslo Kvinnesaksforening inviterer til debatt om deltidsproblematikken og spør…...

Read more