/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Arrangementer

Aleneforeldres økonomi

Som ledd i et felles prosjekt om kvinner og økonomi i regi av nordiske medlemsorganisasjoner i International Alliance of Women, Dansk kvindesamfund, Frederica Bremerförbundet og finske Unionen arrrangerer Norsk kvinnesaksforening og Oslo kvinnesaksforenong et åpent møte om aleneforeldrens situtasjon i Litteraturhuset i Olso den 19. januar kl 1800. Bekreftede innledere…...

Read more

Alenemødre – stadig fattigere?

Sammen med tre av våre søsterorganisasjoner i Norden (Dansk kvindesamfund, Frederica Bremerförbundet og finske Unionen, setter vi i 2015 søkelys på kvinner og økonomi i en serie møter finanserit av NIKK. I Norge tar vi opp aleneforeldres situasjon i et møte som arrangeres i Oslo av Norsk kvinnesaksforening i samarbeid…...

Read more

Debattmøte i Oslo kvinnesaksforening om statsbudsjettet

Debattmøte i Oslo kvinnesaksforening om statsbudsjettet: onsdag 5. november kl 19:00 i Majorstuveien 39: Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik vil innlede til diskusjon om aktuelle spørsmål om likestilling. Med hilsen Oslo kvinnesaksforening...

Read more

Nordisk forum: New action on women’s rights

Fra 12-16.juni er det Nordisk forum i Malmø. Det blir den største feministiske samlingen i Norden på tyve år, og Norsk Kvinnesaksforening er selvsagt med! Under forumet vil programmet være inndelt i 3 hoveddeler: Arenaprogrammet, det nordiske programmet og det åpne programmet. I tillegg til det vil det være kulturelle…...

Read more

Debattmøte om surrogati

Drammen Kvinnesaksforening ønsker velkommen til åpent debattmøte om aktuelt tema! Tema: «Surrogati» Foredragsholder: Kristin Engh Førde Sosialantropolog Kristin Engh Førde vil fortelle om forskningsprosjektet sitt «Vinn – vinn eller global kvinneutnytting – om surrogati i India». Spørsmål og innspill fra publikum etter foredraget.   Surrogati reiser mange moralske, etiske og rettslige spørsmål.…...

Read more