/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Arrangementer

FNs kvinnekommisjonsmøte 2016

NKF til FNs kvinnekommisjon 2016....

Read more

Hvordan få fart på likestillingen i næringslivet?

Norge er et av verdens mest likestilte land. Kvinner har for lengst gått forbi menn hva gjelder utdanning, og vi har en høy andel kvinner i arbeidslivet sammenlignet med mange land. Men likestillingen slutter når vi nærmer oss toppen. Kvinnerepresentasjonen på toppen i næringslivet er bare skarve 13 prosent. Ingen…...

Read more

Mødrenes forsvarer Katti Anker Møller

Hun gjorde morssak til kvinnesak....

Read more

Internasjonalt møte i International Alliance of Women

Vår søsterorganisajon i Frankrike er vertskap for det internasjonale møtet i International Alliance of Women...

Read more

Aleneforeldre dømt til fattigdom??

Like før jul sendte Arbeids- og sosialdepartementet ut til høring en rekke forslag til endringer i folketrygdlovens bestemmelser om overgangsstønad til enslige forsørgere. Blant annet skal ingen kunne få overgangsstønad i mer enn ett år, mot nå tre år. Retten til overgangsstønad opphører når barnet fyller seks år, mot nå…...

Read more