/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Arrangementer

Aleneforeldre – stadig fattigere?

Som ledd i et nordisk prosjekt om kvinners økonomiske medborgerskap i Norden, arrangerer vi et møte om arbeidslinja og enslige forsørgere. Stig Rusten fra aleneforeldreforeningen og sosiolog Anne Skevik Grødem fra Institutt for samfunnsforskning. De skal ta opp den økonomiske situasjonen til enslige forsørgere, og virkningen av de siste endringene…...

Read more

Aleneforeldre – stadig fattigere?

Møte om aleneforeldre i Oslo inngår i nordisk prosjekt om kvinners økonomiske medborgerskap....

Read more

Aleneforeldre – stadig fattigere?

Møte om aleneforeldre er del av nordisk prosjekt om kvinners økonomiske medborgerskap....

Read more

CSW 59/ Beijing + 20

NKF er medarrangør av et side-event om kvinneorganisasjonenes rolle i utviklede demokratier som Norge, arrangert av Norges kvinnelobby. Møtet blir i Salvation Army, underetasjen. I regi av IAW er vi også ansvarlige for ytterligere to side events: Lessons learnt, med Torild Skard 10 March 4.30 pm, CCUN Boss Room Church…...

Read more

Aleneforeldres økonomi

Som ledd i et felles prosjekt om kvinner og økonomi i regi av nordiske medlemsorganisasjoner i International Alliance of Women, Dansk kvindesamfund, Frederica Bremerförbundet og finske Unionen arrrangerer Norsk kvinnesaksforening og Oslo kvinnesaksforenong et åpent møte om aleneforeldrens situtasjon i Litteraturhuset i Olso den 19. januar kl 1800. Bekreftede innledere…...

Read more