/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Arrangementer

Debattmøte om surrogati

Drammen Kvinnesaksforening ønsker velkommen til åpent debattmøte om aktuelt tema! Tema: «Surrogati» Foredragsholder: Kristin Engh Førde Sosialantropolog Kristin Engh Førde vil fortelle om forskningsprosjektet sitt «Vinn – vinn eller global kvinneutnytting – om surrogati i India». Spørsmål og innspill fra publikum etter foredraget.   Surrogati reiser mange moralske, etiske og rettslige spørsmål.…...

Read more

Kvinnekommisjonsmøtet i New York 2014: Side event om finanskrisen, den økonomiske krisen og kvinner

Vår internasjonale paraplyorganisasjon International Alliance of Women (IAW) arrangerer en side event om finanskrisen, den økonomiske krisen og kvinner i forbindelse med kvinnekommisjonsmøtet (CSW) i New York 10.–21. mars 2014. Styremedlem i IAW og fungerende leder i Norsk Kvinnesaksforening Margunn Bjørnholt er ansvarlig for arrangementet. International Alliance of Women er…...

Read more

Tidsklemme i verdens beste land

Sosiolog Linn Stalsberg vil snakke om den ferske boken sin: Er jeg fri nå? Tidsklemme i verdens beste land....

Read more

Nødvendig, verdifullt, verdiskapende? Det ulønnede arbeidet i norsk økonomi

Norske kvinner har gått fra å være hjemmearbeidende for egen familie til å jobbe utenfor hjemmet og tjene penger. Store deler av den økonomiske veksten kommer fra denne omveltningen i kvinners arbeidsliv. Men hva med det ulønnete arbeidet? Det krever fortsatt stor innsats som i alt vesentlig utføres av kvinner,…...

Read more