/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Arrangementer

Kvinnekommisjonsmøtet i New York 2014: Side event om finanskrisen, den økonomiske krisen og kvinner

Vår internasjonale paraplyorganisasjon International Alliance of Women (IAW) arrangerer en side event om finanskrisen, den økonomiske krisen og kvinner i forbindelse med kvinnekommisjonsmøtet (CSW) i New York 10.–21. mars 2014. Styremedlem i IAW og fungerende leder i Norsk Kvinnesaksforening Margunn Bjørnholt er ansvarlig for arrangementet. International Alliance of Women er…...

Read more

Tidsklemme i verdens beste land

Sosiolog Linn Stalsberg vil snakke om den ferske boken sin: Er jeg fri nå? Tidsklemme i verdens beste land....

Read more

Nødvendig, verdifullt, verdiskapende? Det ulønnede arbeidet i norsk økonomi

Norske kvinner har gått fra å være hjemmearbeidende for egen familie til å jobbe utenfor hjemmet og tjene penger. Store deler av den økonomiske veksten kommer fra denne omveltningen i kvinners arbeidsliv. Men hva med det ulønnete arbeidet? Det krever fortsatt stor innsats som i alt vesentlig utføres av kvinner,…...

Read more

Debattmøte om kvinner i forsvaret

Kvinnevennlig eller fordekt kvinnefiendtlig? Hvorfor verneplikt for kvinner? Hva med sex-trakassering? Gravide? Motstandere? Er alt greit? Innledere: Oberstløytnant Benedicte Haslestad og Edel Havin Beukes fra Internasjonal kvinneligsa for fred og frihet (IKFF)....

Read more