/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Arrangementer

Mødrenes forsvarer Katti Anker Møller

Hun gjorde morssak til kvinnesak....

Read more

Internasjonalt møte i International Alliance of Women

Vår søsterorganisajon i Frankrike er vertskap for det internasjonale møtet i International Alliance of Women...

Read more

Aleneforeldre dømt til fattigdom??

Like før jul sendte Arbeids- og sosialdepartementet ut til høring en rekke forslag til endringer i folketrygdlovens bestemmelser om overgangsstønad til enslige forsørgere. Blant annet skal ingen kunne få overgangsstønad i mer enn ett år, mot nå tre år. Retten til overgangsstønad opphører når barnet fyller seks år, mot nå…...

Read more

Aleneforeldre – stadig fattigere?

Som ledd i et nordisk prosjekt om kvinners økonomiske medborgerskap i Norden, arrangerer vi et møte om arbeidslinja og enslige forsørgere. Stig Rusten fra aleneforeldreforeningen og sosiolog Anne Skevik Grødem fra Institutt for samfunnsforskning. De skal ta opp den økonomiske situasjonen til enslige forsørgere, og virkningen av de siste endringene…...

Read more

Aleneforeldre – stadig fattigere?

Møte om aleneforeldre i Oslo inngår i nordisk prosjekt om kvinners økonomiske medborgerskap....

Read more