/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Arrangementer

Nordisk forum: New action on women’s rights

Fra 12-16.juni er det Nordisk forum i Malmø. Det blir den største feministiske samlingen i Norden på tyve år, og Norsk Kvinnesaksforening er selvsagt med! Under forumet vil programmet være inndelt i 3 hoveddeler: Arenaprogrammet, det nordiske programmet og det åpne programmet. I tillegg til det vil det være kulturelle…...

Read more

Debattmøte om surrogati

Drammen Kvinnesaksforening ønsker velkommen til åpent debattmøte om aktuelt tema! Tema: «Surrogati» Foredragsholder: Kristin Engh Førde Sosialantropolog Kristin Engh Førde vil fortelle om forskningsprosjektet sitt «Vinn – vinn eller global kvinneutnytting – om surrogati i India». Spørsmål og innspill fra publikum etter foredraget.   Surrogati reiser mange moralske, etiske og rettslige spørsmål.…...

Read more

Kvinnekommisjonsmøtet i New York 2014: Side event om finanskrisen, den økonomiske krisen og kvinner

Vår internasjonale paraplyorganisasjon International Alliance of Women (IAW) arrangerer en side event om finanskrisen, den økonomiske krisen og kvinner i forbindelse med kvinnekommisjonsmøtet (CSW) i New York 10.–21. mars 2014. Styremedlem i IAW og fungerende leder i Norsk Kvinnesaksforening Margunn Bjørnholt er ansvarlig for arrangementet. International Alliance of Women er…...

Read more

Tidsklemme i verdens beste land

Sosiolog Linn Stalsberg vil snakke om den ferske boken sin: Er jeg fri nå? Tidsklemme i verdens beste land....

Read more