/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Arrangementer

Tidsklemme i verdens beste land

Sosiolog Linn Stalsberg vil snakke om den ferske boken sin: Er jeg fri nå? Tidsklemme i verdens beste land....

Read more

Nødvendig, verdifullt, verdiskapende? Det ulønnede arbeidet i norsk økonomi

Norske kvinner har gått fra å være hjemmearbeidende for egen familie til å jobbe utenfor hjemmet og tjene penger. Store deler av den økonomiske veksten kommer fra denne omveltningen i kvinners arbeidsliv. Men hva med det ulønnete arbeidet? Det krever fortsatt stor innsats som i alt vesentlig utføres av kvinner,…...

Read more

Debattmøte om kvinner i forsvaret

Kvinnevennlig eller fordekt kvinnefiendtlig? Hvorfor verneplikt for kvinner? Hva med sex-trakassering? Gravide? Motstandere? Er alt greit? Innledere: Oberstløytnant Benedicte Haslestad og Edel Havin Beukes fra Internasjonal kvinneligsa for fred og frihet (IKFF)....

Read more

Fortellerforestilling hos Hønselovisa

Hønelovisa2013plakat“>Fortellerfoorestilling Hønselovisas hus...

Read more

Stemmerettsfest i Drammen

Stemmerettsfest 5. juni 2013 Drammen Kvinnesaksforening ønsker alle velkommen til stemmerettsjubileumsfest! Program: Velkommen og innledning ved Janicke Karin Solheim Unni Hellands elever fremfører «Per Gynts kvinner» Kåseri av Gunhild Ramm Reistad og Eva Stabæk: «Om kvinner i Drammen – et tilbakeblikk» Pause med jubileumskake og kaffe 8.mars-teateret opptrer med tablå…...

Read more