/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Arrangementer

Lørdagskafe: Kvinner og skjulte maktstrukturer i innvandrerkulturer

Velkommen til Lørdagskafe med Sidsel Mæland i kvinnesaksforeningens lokaler! Sidsel Mæland er sosialantropolog, dr. philos og har i 15 år forsket på migrasjon, innvandring, til Norge. I dette lørdagsforedraget bidrar hun med kunnskapsformidling om ulike grupper av migrantkvinners erfaringer og utfordringer i det norske samfunnet. Innledningsvis orienterer hun om de…...

Read more

Lørdagsforedrag på DNS 28. september

Flinke piker og andre jenter som forandrer verden. Marie Amdam og Charlotte Myrbråten tar oss med inn i et populærkulturelt foredrag om flinke og smarte piker som utvidet handlingsrommet for oss andre. De kommer innom forfattere som Ibsen, Strindberg, Bjørneboe, Skram og Hjorth. De vil ta for seg samtidige tv-serier,…...

Read more

Med kvinneblikk på valget

Velkommen til Oslo kvinnesaksforenings valgmøte på Deichmanske Bibliotek på Tøyen! Formålet med møtet er å få fram hva partiene står for og vil gjøre i kommende valgperiode innen temaene innvandring og integrering, heltid og deltid og voldtekt. Møtet er organiseres slik at 3 utspørrere vil innlede kort om sitt tema,…...

Read more

Paneldebatt Arendalsuka: Hvorfor skal vi sone verre bare fordi vi er færre?

Kvinner har på flere områder dårligere soningsforhold i norske fengsler enn menn. En rekke rapporter peker på at kvinnelige innsatte diskrimineres. I kriminalomsorgen er nærhetsprinisppet viktig for rehabilitering- det å kunne sone i nærheten av hjemstedet. Dette prinsippet brytes ofte for kvinner, da soningstilbudet stikk i strid med dette sentraliseres for kvinner. I Bergen mistet kvinner…...

Read more

Filmkveld på Vega Scene

Oslo kvinnesaksforening inviterer i samarbeid med Vega Scene til filmkveld i forbindelse med Oslo Pride. Filmen PRIDE er en britisk LGBT-relatert dramakomedie, fra 2014, regissert av Matthew Warchus. Hvordan går det når aktivtistgruppen “Lesbians and Gays Support the Miners” møter de streikende gruvearbeiderne? En morsom og nydelig film som viser…...

Read more