/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Arrangementer

Flyktningkvinner i Oslo – hvor blir de av?

Mandag er FN-dagen og Oslo Kvinnesaksforening setter fokus på Flyktningkvinnene i Oslo hva tilbys kvinner på mottak? hvilken sikkerhet har de? hva tilbys dem som får opphold? -hvordan bør de ha det? Innlegg ved Birgitte Brekke, Norsk Folkehjelp, Enhetsleder Flyktning og integrering og Stabssjef og Rowena B. Teodocio, Oslo kommune, leder av…...

Read more

Globaliserings-konferansen: feminisme, nyliberalisme og velferdsstat

Likestilling uten velferd? Kom, hør og delta! Lørdag 29. okt kl 10.00-11.30 i Folkets Hus Innleder: Bodil Chr. Erichsen Panelet: Sidsel Brandsæter, Stina Bergsten, Linn Herning, Linn Stalsberg Her trekkes det opp noen historiske linjer i kampen for likestilling og kvinnefrigjøring, for så å drøfte hvor vi står i dag. Hvem…...

Read more

Kvinnehistoriske byvandringer i Bergen

Onsdag 28. september klokken 1800 lanseres prosjektet “Kvinner på kartet” i Amalies hage på Bergen off. bibliotek.  Da vil håndboken “Bergens små og store døtre; kvinnehistoriske byvandringer ” og den tilhørende brosjyren med kart og korte introduksjoner, bli presentert. Forfatterne Elisabeth Aasen og Kari Hop Skiftesvik vil være  tilstede  og si litt om…...

Read more

Temamøte: Kvinner og barn på flukt

Drammen Kvinnesaksforening inviterer til temamøte om kvinner og barn på flukt v/ Trude Jacobsen. Tid: Onsdag 19. oktober kl. 18.00 Sted: Drammensbiblioteket, 2. etasje Trude Jacobsen er generalsekretær for Dråpen i Havet, en organisasjon som tar imot og hjelper flyktninger som kommer i synkeferdige båter over store havstrekninger. Vi tar kr.…...

Read more

Kvinneblikk på det amerikanske valget – Hva kan og bør vi vente av Hillary Clinton som president?

Kvinneblikk på det amerikanske valget – Hva kan og bør vi vente av Hillary Clinton som president? Tid og Sted: Mandag 26.sept, Eldorado bokhandel kl. 17:30 – 19:45 USA-ekspert og førsteamanuensis Hilde Restad vil innlede til kommentarer og diskusjon. Restad har dr.grad fra USA om amerikansk politikk og er en…...

Read more