Panelsamtale om Ungdom, kroppspress og sosiale medier.

Vi lever i en tid der kroppspress og skjønnhetstyranni preger oppvekstkulturen. Et økende antall unge er misfornøyd med egen kropp og utseende, og flere utvikler spiseforstyrrelser og opplever depresjoner. Det å bidra til at barn og unge utvikler et godt selvbilde, gjør dem mer robuste og kan virke som motgift mot det opplevde presset om å være perfekt.

Vi må være bevisst hvordan vi snakker om kropp, og hvilke verdier vi gir videre til våre barn. Foreldre er viktige rollemodeller. Skole og andre instanser som arbeider med barn og unge er viktige ressurser. Dagens ungdom etterspør verktøy for å kunne være fornøyd med seg selv, kropp og utseende.

Fokus i panelsamtalen vil være hvordan vi kan styrke ungdommens selvbilde og kroppsbilde.

Fastlege og forfatter av boken «Kroppsklemma», Kari Løvendahl Mogstad, møter stipendiatene fra NIH, Kethe M Engen og Christin Sundgot-Borgen til samtale.

Vel møtt på Litteraturhuset i Bergen 5. desember!

Dette arrangementet er et samarbeid mellom Bergen Kvinnesaksforening og Norske Kvinners Sanitetsforening.