Arbeidsdepartementet har gitt Forskningsrådet i oppdrag å evaluere pensjonsreformen som skal iverksettes fra 2011. NKF mener kvinner, og spesielt eldre kvinner, diskrimineres av reformen. Evalueringen må derfor spesielt ta for seg virkningene av reformen i dette perspektivet....