/kvinnesak
post@kvinnesak.no

To uttalelser om abort vedtatt av landsmøtet i NKF 12. mai 2012

                                I. Kvinner må ha tilgang til abort – Norge må gå i bresjen Hvert år dør rundt 50 000 kvinner av utrygge aborter, i følge Verdens Helseorganisasjon (WHO). 8,5 millioner opplever komplikasjoner som trenger legebehandling....

Read more

Diktning og diktatur. Herta Müllers forfatterskap

Herta Müller (født 17. august 1953 i Nitzkydorf) er oppvokst i det tyskspråklige Banat i Romania, og dro i eksil fra kommunist-regimet til Vest-Tyskland i 1987. Müller er oversatt til et stort antall språk og har fått en rekke priser. I 2009 ble hun tildelt Nobelprisen i litteratur. Mange av…...

Read more

NOU 2011: 18 Struktur for likestilling – NKFs høringsuttalelse

NKF har avgitt denne uttalelse til Barne- og likestillingsdepartementet om utredningen: “I.       Generelle merknader  NKF har merket seg at utredningen som nå foreligger, er en delutredning fra utvalget som ble oppnevnt 12. februar 2010 med oppdrag å utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. I den foreliggende…...

Read more

Rapport om Norge fra FNs kvinnekomite

Den 7. mars 2012 kom rapporten fra FNs kvinnekomite om gjennomføringen i Norge av FNs konvensjon om avskaffelse av diskriminering av kvinner. Komiteen var på mange punkter kritisk til hvorledes Norge har etterlevd sine forpliktelser og har på mange punkter sluttet seg til synspunkter som var blitt fremført av det norske…...

Read more