/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Tiltak for familie, likestilling og ikkje-diskriminering

  Norsk Kvinnesaksforening har sendt følgende brev til Stortinget i anledning budsjettforslaget for 2012:  Støtten til likestillingspolitisk arbeid har stagnert de siste årene, mens det trengs betydelig satsing. Frivillige kvinne- og likestillingspolitiske organisasjoner spiller en sentral rolle for å påvirke opinionen, styrke kvinners stilling og skaper et balansert demokrati. Men…...

Read more

Mye gjenstår for krisesentrene – Uttalelse sendt Barne- og Likestillingsdepartementet, Kommunenes sentralforbund og Familie- og kulturkomiteen, Stortinget

 Krisesesentrene ble skapt av kvinnebevegelsen for over 30 år siden. De vokste fram ved frivillig og idealistisk innsats og fikk ulik utforming i forskjellige byer. I dag er de blitt kommunale og styres av kommunene. Spørsmålet er om endringen er vellykket? Norsk Kvinnesaksforening drøftet dette på sitt møte i Litteraturhuset…...

Read more

Mye gjenstår for krisesentrene – referat fra debattmøtet 5. oktober 2011

Krisesentrene ble skapt av kvinnebevegelsen for over 30 år siden. De vokste fram ved frivillig og idealistiske innsats og fikk ulik utforming i forskjellige byer. I dag er de blitt kommunale og styres av kommunene. Spørsmålet er om endringen er vellykket? Den har nå virket i halvannet år. Dette var…...

Read more

Norsk Kvinnesaksforening boikotter møte med statsråd

FN skal eksaminere Norge tidlig neste år om oppfølgingen av FNs kvinnekonvensjon. Regjeringen har oversendt sin offisielle redegjørelse for arbeidet, og en rekke norske kvinneorganisasjoner har gått sammen om å lage en “skyggerapport”, der regjeringens politikk blir kommentert og kritisert. Arbeidet med skyggerapporten har skjedd i regi av FOKUS med…...

Read more

Offensiv arbeidspolitikk?

   Torild Skard, leder av  Norsk Kvinnesaksforening, hadde 1. juni 2011 følgende artikkel i Klassekampen  Ved siste lønnsoppgjør skulle vi få et likelønnsløft. Nå skulle kvinners lønn opp. Og det skjedde positive ting. Men det ble ikke det løftet folk hadde håpet på. Høyst starten på en likelønnsoppretting. Egentlig viste…...

Read more