/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Under Stortingets høringsmøte om Stortingsmelding 6 (2010-2011) Likestilling for likelønn holdt Hilde Bojer på vegne av NKF dette innlegget

Får vi likelønn? Norsk Kvinnesaksforening setter pris på at regjeringen aktivt går inn for å fremme så vel likelønn som likestilling. Men tittelen på meldingen stiller saken på hodet. Den skulle være likelønn for likestilling, ikke omvendt, ettersom likelønn er et middel for å nå målet, som er likestilling....

Read more

Bedre Barselsomsorg

  NKFs arbeidsutvalg vedtok  12 april 2011 denne resolusjonen: Midt i den heftige debatten om sentralisering av fødeavdelinger i Norge kom det 14. mars en rapport fra Statens helsetilsyn, som er blitt forbigått i forbausende stillhet. I rapporten heter det at gapet mellom fødeavdeling og helsestasjon kan true pasienttryggheten. Norsk…...

Read more

Landsstyremøtet 21. mai 2011

På  møtet vedtok landsstyret  resolusjoner vedrørende likelønn, kampen mot voldtekt, økt fedrekvote og barnets beste. Resolusjonene finner du her: 1) Foreldrepermisjonen:   Økt kvote for mor, ikke bare for far           Under Brundtland-regjeringene ble det tatt et krafttak for barneomsorgen. Fra 1987 til 1993 ble fødselspermisjonen for mor og barn utvidet fra 18…...

Read more

Fakta om Kvinner og Politikk

Dersom du trenger faktiske opplysninger om kvinners deltakelse i det politiske liv inneholder vedlagte dokument en del statistiske opplysninger: fakta om kvinner...

Read more

Anna Holsen – hvem var hun?

Anna Rogstad hadde god støtte i sitt arbeid fra sin venninde og kollega Anna Holsen. Les her mer om henne: Anna Holsen...

Read more