/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Astrid Brekken

Rønnaug Eliassen 100 år

Rovdrift på kvinner, hevdet Rønnaug Eliassen for femti år siden. «Vi trodde på frihet til yrke – og fikk plikt til dobbeltarbeid. Det drives rovdrift på kvinner som søker å forene ekteskap og yrke.» Dette var modig tale. Etter andre verdenskrig ble det istid for kvinnesak, ja, for radikale ideer…...

Read more

Demokrati for kvinner?

 Av Torild Skard, Leder Norsk Kvinnesaksforening Første prøve på demokratiet vårt etter 22. juli blir kommunevalget. Vil det gi oss en styrking av demokratiet?...

Read more

FØRSTE DAME – Anna Rogstad på Stortinget 1911

  Tale 17. mars 2011 av  Gunnhild Ramm Reistad i Oslo Rådhus Det var en mediebegivenhet da en kvinne for første gang tok sete i Norges Storting. Avisene forteller at gallerier og losjer var besatt og utenfor sto en mengde mennesker som ikke slapp inn....

Read more