/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Ebba Haslund til minne

11. juli døde brått forfatteren og kvinnesakskvinnen Ebba Haslund. Leder i Norsk Kvinnesaksforening, Torild Skard, skrev nekrolog i Aftenposten 14. juli. Foreningen var bredt representert ved begravelsen i Høvik kirke 21. juli og vi la røde roser på grava. Vi vil ikke bare savne stemmen, men hele det vindunderlige kvinnemennesket…...

Read more

Planleggingsmøte med Kvinnemuseet

Sjefskonservator Ingun Aastebøl, direktør Kari Sommerset Jacobsen og leder av KKF Torild Skard Kvinnemuseet forbereder utstilling i anledning jubileet. NKF planlegger diverse arrangementer...

Read more

Helsa sliter i kroppen

Foredrag holdt av Johanne Sundby, Fredrikstad 28. november 2009. Helsa sliter i kroppen – men kvinnekroppen er gjenstand for manipulering og styling i dilemmaet mellom objektivisering; skjønnhet, ungdomsidealer og helseideer....

Read more

Norge i uttakt med FNs kvinnekonvensjon?

Møte med innlegg av professor Anne Hellum, professor Beatrice Halsaa, Human rights officer Natacha Foucard, CEDAW secretariat, professor Kirsten Sandberg og stipendiat Helga Aune 10. desember 2008. FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) er inkorporert i den norske likestillingslova, men hvor stor vekt tillegges konvensjonen? Og er tilnærmingen i de to dokumentene egentlig den…...

Read more

Likestilt foreldreskap

Denne rapporten tar for seg relasjonen mellom mor og barn i barnets første leveår i forhold til det likestilte foreldreskapet. Oppdraget er utført for Norsk Kvinnesaksforening (NKF) av fem studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) i regi av Humanistisk prosjektsemester, våren 2008....

Read more