/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

UD med handlingsplaner for kvinnerettigheter, utvikling og sikkerhet

Frihet, makt og muligheter. Dette er overskriften på Utenriksdepartementets (UDs) nye handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken 2016–2020....

Read more

Kvinnehistoriske byvandringer i Bergen

Onsdag 28. september klokken 1800 lanseres prosjektet “Kvinner på kartet” i Amalies hage på Bergen off. bibliotek.  Da vil håndboken “Bergens små og store døtre; kvinnehistoriske byvandringer ” og den tilhørende brosjyren med kart og korte introduksjoner, bli presentert. Forfatterne Elisabeth Aasen og Kari Hop Skiftesvik vil være  tilstede  og si litt om…...

Read more

Snikinnføring av samskatt

Nå blir samskatten gjeninnført bakvegen. Ikke for alle riktignok, bare for lavere inntekter, i sammenheng med barnetrygd og betaling i barnehager, skriver Hilde Bojer....

Read more

Om Hillary vinner …

– Hva vil hun satse på? Fødselspermisjon? Barnehager? Kollektivtransport? Kvinnemakt? Nasjonalt? Internasjonalt? – Hva kan vi vente? Hva bør vi vente av den første kvinnelige presidenten i USA? Kom og hør og delta i diskusjonen: Kvinneblikk på det amerikanske valget – Hva kan og bør vi vente av Hillary Clinton som president?…...

Read more

Irene Bauer er død

Tidligere leder for Norsk Kvinnesaksforening (NKF) Irene Bauer døde mandag 13. juni. Hun ledet NKF fra 1988 til 1990. Bauer var utdannet statsviter, og var politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet og ansatt i Arbeiderpartiets stortingsgruppe da hun var NKF-leder. Hun var senere avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet. Hun bisettes…...

Read more