/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Norges kvinnelobby etablerer ekspertutvalg for kvinne- og likestillingspolitikk

Norges kvinnelobby har etablert et uavhengig ekspertutvalg som skal gi råd om politikk på felt som berører kvinners situasjon og likestilling. Utvalget ledes av Cathrine Holst....

Read more

Sjansespill med sårbare babyer

Mor og barn neglisjeres i debatten om foreldrepermisjonen....

Read more

Ikke til å tro

Av Hege Skjeie og Helga Hernes Her gikk vi rundt i den villfarelse at Høyre var partiet for kvalitet i alle ledd – et parti på stadig og hvileløs leting etter de best kvalifiserte personer til å fylle topposisjoner av alle slag. Kvotering har sentrale Høyrefolk som oftest og høylytt…...

Read more

Kvinnesaksnytt 2015

Kvinnesaksnytt 2015 gir en samlet oversikt over NKFs aktiviteter og uttalelser i 2015....

Read more

Nettet snører seg

Netthat innskrenker kvinners muligheter for å bruke nettet som en arena for mobilisering og organisering. Det rammer selve infrastrukturen i demokratiet. NKF-leder Margunn Bjørnholt skriver om netthat i sitt blogginnlegg fra FNs kvinneforum....

Read more