/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Nettet snører seg

Netthat innskrenker kvinners muligheter for å bruke nettet som en arena for mobilisering og organisering. Det rammer selve infrastrukturen i demokratiet. NKF-leder Margunn Bjørnholt skriver om netthat i sitt blogginnlegg fra FNs kvinneforum....

Read more

A Call for Transparency in Nominations to International Committees and Tribunals

Norges nominering av mannlig nordisk kandidat, den tredje på rad, til CEDAW-komitéen, og forbigåelse/manglende vurdering av den nordiske kvinnebevegelsens kandidat, professor Anne Hellum, en av verdens ledende eksperter på CEDAW, vekker internasjonal bestyrtelse....

Read more

Suffragette på norsk

Avduking av skiltet som markerer huset i Søndre gt. 8 hvor norske kvinners kamp for stemmerett startet i 1885 lørdag 13 februar kl 12....

Read more

2015 – nok et aktivt år for Norsk Kvinnesaksforening

Norsk kvinnesaksforening kan se tilbake på 2015 som nok et år der vår aktivitet langt oversteg de ressurser vi har til rådighet. I en tid med en rekke tilbakeslag for kvinners rettigheter har vi i tillegg til egne arrangementer og prosjekter også uttalt oss som høringsinstans og på eget inititativ…...

Read more

Holdninger til barnets beste i 2015

Stortinget et seminar om de Castbergske barnelover 1915-2015. Fokus var både på historien og aktualitet i dag, og Karin Bruzelius innledet om barnets beste. Her følger hennes innlegg....

Read more