/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Høringsuttalelser

Investeringsavtaler: Mer åpenhet og bedre utredning

Norsk kvinnesaksforening krever større åpenhet og bedre utredning av investeringsavtaler....

Read more

Nei til femårsregel

Norsk kvinnesaksforening sier nei til hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse....

Read more

Kvinne- og barnefiendtlige endringer av barneloven

Norsk kvinnesaksforenings landsstyre 9. mai 2015 går imot kvinne-og barnefiendtlige endringer av barneloven og krever at eventuelle endringer av barneloven ivaretar kvinners rettigheter og fremmer barnets beste....

Read more

NKF advarer mot å tillate surrogati

NKF advarer mot å tillate surrogati.Følgende høringsuttalese er sendt statsråd Solveig Horne, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet NOU 2014: 9 Ny adopsjonslov: Vedrørende surrogati Norsk Kvinnesaksforening (NKF) mener surrogati reiser mange vanskelige moralske, etiske og rettslige spørsmål.Vi etterlyser mer kunnskap om følgende spørsmål: Hvem bestemmer, hva er motivet for å være…...

Read more

Kvinner Nobel-komiteen overså

Tre kvinner fikk Nobels fredspris i perioden 1901 – 1960: Bertha von Suttner, Jane Addams og Emily Green Balch. I tillegg ble 36 kvinner nominert som fredspriskandidater. Selv om mange av dem var ruvende personer i sin samtid, er de nå stort sett glemt, og ikke nådde de opp og…...

Read more