/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Uttalelser

Ny paragraf i grunnloven kan true rett til abort

Norsk Kvinnesaksforening krever at Arbeiderpartiet gir garanti for at ny grunnlovsparagraf ikke åpner for omkamp om abortloven....

Read more

Reservasjonsrett for leger

Reservasjonsrett for leger er en begrensning av kvinners frihet og lovfestede rettigheter. NKF krever at lovforslaget ikke gjennomføres....

Read more

Behold sexkjøpsloven!

Dette innlegget ble publisert i Ny Tid 14.02., basert på foreningens uttalelse: Norsk Kvinnesaksforening (NKF) støttet i sin tid innføringen av sexkjøpsloven. Vårt standpunkt ble tatt etter en grundig prosess og dialog med organisasjoner med ulikt syn. Etter å ha innhentet informasjon og lyttet til argumenter for og imot, valgte…...

Read more

Norsk kvinnesaksforening krever at sexkjøpsloven beholdes

Arbeidsutvalget i Norsk kvinnesaksforening har sendt følgende uttalelse til regjering og Storting: Norsk kvinnesaksforening krever at sexkjøpsloven beholdes Prostitusjon er en skadelig kvinneundertrykkende praksis. Helsekonsekvensene er store for de fleste av kvinnene som er i prostitusjon. I tillegg opprettholder prostitusjonssystemet den stereotype forestillingen om at kvinners kropper hele tiden skal…...

Read more

Barnetrygd mot barnefattigdom

Barnetrygen er et effektivt tiltak mot banrefattigdom og utjevner lønnsforskjelller mellom kvinner og menn....

Read more