/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Uttalelser

Behold sexkjøpsloven!

Dette innlegget ble publisert i Ny Tid 14.02., basert på foreningens uttalelse: Norsk Kvinnesaksforening (NKF) støttet i sin tid innføringen av sexkjøpsloven. Vårt standpunkt ble tatt etter en grundig prosess og dialog med organisasjoner med ulikt syn. Etter å ha innhentet informasjon og lyttet til argumenter for og imot, valgte…...

Read more

Norsk kvinnesaksforening krever at sexkjøpsloven beholdes

Arbeidsutvalget i Norsk kvinnesaksforening har sendt følgende uttalelse til regjering og Storting: Norsk kvinnesaksforening krever at sexkjøpsloven beholdes Prostitusjon er en skadelig kvinneundertrykkende praksis. Helsekonsekvensene er store for de fleste av kvinnene som er i prostitusjon. I tillegg opprettholder prostitusjonssystemet den stereotype forestillingen om at kvinners kropper hele tiden skal…...

Read more

Barnetrygd mot barnefattigdom

Barnetrygen er et effektivt tiltak mot banrefattigdom og utjevner lønnsforskjelller mellom kvinner og menn....

Read more

En helt skjev fordeling

Norges eldste og ledende organisasjon som jobber for kvinners rettigheter avspises med 148 000 i årlig grunnstøtte, mens andre organisasjoner får langt mer. Norsk Kvinnesaksforening ber den nye regjeringen om å sikre kvinneorganisasjonene støtte på linje med andre organisasjoner....

Read more

Kvinnelig verneplikt – tilbakeskritt for kvinner

– Å pålegge kvinner en ny byrde som verneplikt er ikke bare urimelig. Det er det motsatte av likestilling, fordi det kan forsterke de økonomiske og sosiale kjønnsforskjellene, uttaler landsstyret i Norsk Kvinnesaksforening....

Read more