Gina Krog-komiteen utpeker mottageren av Gina Krog-prisen. Komiteen oppnevnes av Norsk Kvinnesaksforening.

Komiteen består fra 2020 av:

Liv Evju

Bodil Stenseth

Khansa Ali

Tove Pemmer Sætre

Tone Brekke (vara)