/kvinnesak
post@kvinnesak.no

likelønn

Valgbrosjyrer: Likelønn og deltid. Last ned!

NKF har utarbeidet to valgbrosjyrer med fakta og spørsmål vi kan stille i forbindelse med temaene deltid og likelønn. Last gjerne ned og spør dine lokalpolitikere! Valget 2019 – Heltid Valget 2019 – Likelønn...

Read more

Høring: Representantforslag om likelønn – fra ord til handling

Familie- og kulturkomiteen Høring Dokument 8:30 S (2018-2019) Representantforslag om likelønn – fra ord til handling Økonomisk uavhengighet er en forutsetning for likestilling enten kvinner er i etableringsfasen eller er pensjonist. Lønnsgapet mellom kvinner og menn avslører forskjellsbehandling, både på individuelt plan og ved lavere verdsetting av arbeid som vanligvis…...

Read more

Under Stortingets høringsmøte om Stortingsmelding 6 (2010-2011) Likestilling for likelønn holdt Hilde Bojer på vegne av NKF dette innlegget

Får vi likelønn? Norsk Kvinnesaksforening setter pris på at regjeringen aktivt går inn for å fremme så vel likelønn som likestilling. Men tittelen på meldingen stiller saken på hodet. Den skulle være likelønn for likestilling, ikke omvendt, ettersom likelønn er et middel for å nå målet, som er likestilling....

Read more

Får vi likelønn nå?

Artikkel av Torild Skard Leder Norsk Kvinnesaksforening publisert i Klassekampen 6. mars. Det er interessant å følge maktens sprell i møte med et krav om likelønn som er sterkere enn vanlig. Den ene ansvarlige etter den andre trer fram: Jo da, vi er helt for, bare ikke akkurat nå og ikke…...

Read more