/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Vold og konflikt

Trygghet for kvinner?

Vold mot kvinner undergraver tryggheten i samfunnet minst like mye som overfall og innbrudd, sier vår justisminister Knut Storberget, og føyer til: Vi menn må ta eierskap til problemet og mobilisere gutter og menn for å få bukt med det....

Read more

Søstre under Afrikas sol

Seminar lørdag 4.september 2010 på Litteraturhuset i Oslo om vold mot kvinner i krig og konflikt. Arrangert av  Bestemødre for Fred, med støtte fra Norsk Kvinnesaksforening, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet og PAWA (Pan African Women’s Association) samt Fritt Ord, Justis- og Utenriksdepartementet. Søstre under Afrikas sol. Det lød…...

Read more

Europaparlamentet og menns vold mot kvinner

25 og 26 nøvember vedtok Europaparlamentet og menns vold mot kvinner (EUs folkevalgte organ) to resolusjoner for å bekjempe menns vold mot kvinner; ett nytt EU-direktiv og en handlingsplan. Les mer…...

Read more

Lovfesting av krisesentertilbud

Uttalelse fra Norsk Kvinnesaksforening om Lov om kommunale krisesentertilbod (Ot.prp.nr.96 – 2008-2009), sendt til familie- og kulturkomiteen på Stortinget 29. mai 2009 Stortinget, Karl Johansgt 22, 0026 Oslo. NKF begrunner  i brevet sin skepsis til det kjønnsnøytrale forslaget. NKF ønsker fortsatt krisesentrene som i tillegg til å ta seg av…...

Read more