/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Likestilt foreldreskap

Denne rapporten tar for seg relasjonen mellom mor og barn i barnets første leveår i forhold til det likestilte foreldreskapet.

Oppdraget er utført for Norsk Kvinnesaksforening (NKF) av fem studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) i regi av Humanistisk prosjektsemester, våren 2008. Prosjektets hovedproblemstilling er:

Hvilke kunnskapsbaserte oppfatninger finnes om relasjonen mellom mor og barn i barnets første leveår, og hvordan forholdet dette seg til det likestilte foreldreskapet?

Linnette R Barkley

Eilin Høgmann Dehli

Kristine Frydenlund

Line Synnøve Sørensen

Ingvild Tjønneland

Likestilt_foreldreskap (PDF)