/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Suffragette på norsk

Avduking av Oslo Byes Vels historiske skilt om kampen for stemmerett for kvinner i Søndre gt. 8, Grünerløkka.

Skiltet som markerer huset i Søndre gt. 8 hvor norske kvinners kamp for stemmerett startet i 1885, er nå på plass. Skiltet avdukes av ordfører Marianne Borgen lørdag 13. februar kl. 12.

Oslo Bye Vel setter opp skilt som forteller at «Her, på hybelen til Anne Holsen, startet norske kvinners kamp for stemmerett i november 1885».

Skiltet markerer startstedet for norske kvinners kamp for stemmerett, dvs. de norske suffragettene, som ikke måtte lide så mye ondt som de engelske (se filmen som går på kino nå), men som jobbet hardt de også!

Til markeringen kommer ordfører Marianne Borgen, Torild Skard har innlegg, Oslo Byes representant markerer dagen og Oslo Kvinnesaksforenings medlemmer med venner er hjertelig velkomne.