/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Meninger

Støtt underskriftskampanje for å ivareta kvinnehelse og nyfødte på nye Drammen sykehus

Vern om helse for barselkvinner og nyfødte!

Innen 2025 skal det stå ferdig et innbydende, helsefremmende, toppmoderne sykehus i Drammen. Likevel planlegges det å plassere barselavdelingen i en annen etasje enn føden og nyfødt intensivavdeling. I tillegg reduseres sengepostene på barsel. Dette til tross for faglige anbefalinger fra leger og jordmødre. Dette er et direkte angrep på kvinnehelsa og de nyfødte. Det vil vi stoppe. Vi ønsker ikke et sykehus som går baklengs inn i framtida.

De som skriver under dette oppropet vil:

Ha nyfødt intensiv, fødeavdelingen og barselavdelingen i samme etasje, med umiddelbar nærhet til hverandre.

Ha minst like mange senger på barselavdelingen på det nye sykehuset, som det er i dag.

Her kan dere støtte oppropet: https://www.opprop.net/sykehus

Trykk på linken, skriv inn informasjon på vestre side, trykk signer, du vil da få tilsendt en link på e-post (mest sannsynlig i søppelposten din), finn den, trykk på linken for å bekrefte.

For mer utfyllende lesning om hvorfor dette er viktig:

https://www.dt.no/meninger/politikk-og-samfunn/drammen/mor-og-barn-ma-fa-vare-sammen-fra-forste-stund/o/5-57-870804

http://www.who.int/en/news-room/commentaries/detail/breastfeeding-is-not-a-one-woman-job

https://www.fhi.no/publ/2017/brukererfaringer-med-fodsels–og-barselomsorgen-i-2016-nasjonale-resultater/

http://www.who.int/mediacentre/commentaries/2018/having-a-healthy-baby/en/