Gro Harlem Brundtland var Norges første kvinnelige statsminister. Hun er også internasjonalt kjent som leder for Brundtlandkommisjonen, og som generaldirektør i Verdens helseorganisasjon. Hun ble utnevnt til æresmedlem på landsmøtet 21. mai 2016.

Les også

Tale av NKF-leder Margunn Bjørnholt ved utnevnelsen av Gro Harlem Brundtland til æresmedlem av NKF