Nordisk samarbeidsprosjekt om kvinners økonomiske medborgerskap
Sammen med tre av de øvrige nordiske medlemmene i International Alliance of Women (IAW) Dansk Kvindesamfund,Fredrika Bremer Förbundet og Naisasialiitto Unioni – Kvinnosaksförbundet Unionen Finland, har Norsk kvinnesaksforening søkt om og fått midler til et prosjekt om kvinner og økonomi som skal gjennomføres i løpet av 2015.
Bakgrunn
Ifølge Global Gender Gap Rapport 2013 utgitt av The World Economic Forum er alle de nordiske landene er på topp når det gjelder kvinners deltakelse i samfunnet.
Norge kom på førsteplass, mens en måtte gå hele veien til 14. plass for å finne neste nordisk land, Sverige. Så Finland som nr. 19 og Danmark på 24. plass på listen. Men plasseringen blir annerledes når det kommer til spesifikke tema for økonomisk deltakelse og muligheter. Dette kan tyde på at de nordiske landene fortsatt har et stykke igjen når det gjelder kvinners økonomiske deltakelse i samfunnet.
Økonomi og fordelingspolitikk har ikke vært fremtredende i de nordiske lands likestillingspolitikk de siste tiårene. Videre har likebehandling og kjønnsnøytrale reformer dominert fremfor positiv forskjellsbehandling, noe som har vist seg å ha negative konsekvenser for kvinner. Norge ble kritisert i den siste høringen i FNs kvinnekommisjonskomite (CEDAW), for å legge for mye vekt på kjønnsnøytralitet og for å ignorere kvinners økonomiske interesser ved samlivsbrudd og i forhold til pensjon.
For å få økt fokus på kvinners økonomiske medborgerskap i Norden, vil det arrangeres seminarer i hvert land, der vi tar opp tema knyttet til kvinner og økonomi. Samtidig som det setter fokus på et viktig likestillingsspørsmål, vil dette fellesprosjektet bidra til å gjenopplive og styrke samarbeidet mellom de eldste kvinneorganisasjonene i Norden, og kontakten mellom den nordiske og den internasjonale kvinnebevegelsen gjennom felles medlemsskap i International Alliance of Women.
Møtet i Norge vil fokusere på arbeidslinja og enslige forsørgere. Innledere er Stig Rusten fra aleneforeldreforeningen og sosiolog Anne Skevik Grødem fra Institutt for samfunnsforskning. De skal ta opp den økonomiske situasjonen til enslige forsørgere, og virkningen av de siste endringene i støtteordninger. Møtet holdes i Litteraturhuset i Oslo 19 januar og begynner kl 18.