NKF er medarrangør av et side-event om kvinneorganisasjonenes rolle i utviklede demokratier som Norge, arrangert av Norges kvinnelobby.

Møtet blir i Salvation Army, underetasjen.

I regi av IAW er vi også ansvarlige for ytterligere to side events:

Lessons learnt, med Torild Skard

10 March 4.30 pm, CCUN Boss Room Church center.

Feministisk økonomi Margunn Bjørnholt
13 March 10.30, CCUN Drew Room Church center.