VI BEKLAGER Å MÅTTE MEDDELE AT FEMINISTISK VERKSTED DEN 23/10 ER AVLYST  P.G.A. SYKDOM.

I høstens første feministiske verksted inviterer vi til en samtale om statsfeminismen i en bredere kontekst. Hva forstår vi med statsfeminisme? Hvordan gikk det med den kvinnevennlige staten? Hva er rommet for mobilisering og aktivisme nå? Har det forandret seg? Hvordan ser en statsfeminisme for framtiden ut?

Innledere er: Helga Hernes, politiker, diplomat, forsker og «statsfeminismens mor», og Madeleine Schultz, journalist, samfunnsdebattant og med-gründer av det feministiske forlaget, Brød og roser.

Sted: Deichman på Majorstuen

—————————————————————————————————————————————-

Hva er feministisk verksted?
Norsk- og Oslo Kvinnesaksforening fortsetter denne høsten en møterekke vi har kalt feministisk verksted. Intensjonen med verkstedene er å:
-skape et forum for åpen refleksjon og drøfting av utfordrende kvinnepolitiske spørsmål
-belyse aktuelle kvinnepolitiske temaer
-bidra til feministisk politikkutvikling

Vi vil invitere innledere som deler sin kunnskap og inspirerer til videre diskusjon.

Våren 2019 valgte vi å fokusere på temaene abort, bioteknologi og surrogati.