Arbeidet for likelønn er svært sentralt for Kvinnesaksforeningen, og i 2018 var det ti år siden Likelønnskommisjonen avga innstilling. Utviklingen siden den gang har ikke vært imponerende. Vi ønsker derfor å samle skarpe hoder med erfaring og innflytelse innen norsk politikk og arbeidsliv – for å tenke nytt og diskutere hvordan man kan sparke liv i gamle forslag. Likelønn er hovedtemaet for arrangementet, men vi vil også komme noe inn på heltid/-deltidsproblematikk.

Norsk Kvinnesaksforening og Oslo Kvinnesaksforening inviterer til Likelønnslaboratoriet på Litteraturhuset, Amalie Skram den 13.februar fra kl 18-20

Program
Innledning v/likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm
Paneldebatten med:

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen
Leder for Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By
Rådgiver i Norsk Arbeidsmannsforbund, Stina Bergsten
Forsker ved FAFO, Kristine Nergaard
Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm

Paneldebatten ledes av kommentator Hege Ulstein.

Det vil åpnes for fri debatt og spørsmål fra salen

Programmet arrangeres med støtte fra Oslo Kommune, OXLO Oslo Extra Large, en by for alle