Velkommen til lørdagskafe i Majorstuveien 39, 12/11, kl. 12:30 – 14:30:

Søren brodere meg! Om kvinner og banning

Kåseri ved Ruth E. Vatvedt Fjeld

Det å banne er å bryte et språklig tabu. I kåseriet vil hun snakke litt om hva et slikt tabu er, og hva som skal til for å begrunne fastsettelsen av språklige tabuer.

Tradisjonelt har det ikke vært lov for kvinner å banne, og helt opp til våre dager har banning offisielt bare vært forbeholdt menn. Men selvsagt har kvinner bannet – både før og nå. Det har imidlertid skjedd store endringer i kvinners måte å banne på – kanskje som en konsekvens av at kvinner nå er mer likestilt med menn. Hun vil i kåseriet gjøre rede for noen undersøkelser om banning og kjønn og ser fram til en interessant diskusjon om temaet. Bør kvinner fortsatt la være å banne?

 

Vatvedt Fjeld er professor i Nordisk språk ved Universitetet i Oslo

Arr. Oslo Kvinnesaksforening