Med den blå-blå regjeringen kom også en rekke kontroversielle lovendringer. Ragnhild Halvorsen er en av mange som ikke hadde trodde at hun noen gang ville få se en uthuling av retten til selvbestemt abort. Anne Leinum har intervjuet Ragnhild Halvorsen om resertvasjonsretten...