/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Torild Skard: En vokter av kvinnesaken

Om Torild Skard kan vi si at hun fra barnsben har stått på barrikadene for å fremme kvinner og barns rettigheter. Allerede i 12-års alderen rådførte hun seg med sin mor om det var mulig å være tillitsvalgt i skoleklassen, på tross at hun var jente, slik guttene hadde sagt.…...

Read more

Fra vår historie: Kvinneforkjemperen Katti Anker Møller

Katti Anker Møller brøytet vei for mange kvinner og mødre for retten til å bestemme over egen kropp, og hun sikret barns rettigheter gjennom barnelovene....

Read more

Landsmoderen Gro Harlem Brundtland

På landsmøtet i Norsk kvinnesaksforening den 21. mai 2016 blir Gro Harlem Brundtland utnevmt til æresmedlem av foreningen. Gro ble ikke bare Norges første kvinnelige statsminister, men vår landsmoder, skriver Dagrunn Grønbech....

Read more