Eva Kolstad var Norsk Kvinnesaksforenings leder 1956–1968. Hun var nestleder for FNs kvinnekommisjon, familie- og forbrukerminister, leder for Venstre og Norges første likestillingsombud....