Harriet Bjerrum Nielsen holdt et engasjerende foredrag om sin siste bok “Skoletid” på NKFs landsmøte 24. april. “Skoletid” er en lett tilgjengelig beretning om en klasses ferd gjennom grunnskolen. For 17 år siden fikk Harriet Bjerrum Nielsen ideen om at hun skulle følge en skoleklasse gjennom hele grunnskolen. Professoren, som arbeider…...