/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Gro Harlem Brundtland æresmedlem i NKF

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland ble utnevnt til æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening på landsmøtet 21. mai 2016....

Read more

2015 – nok et aktivt år for Norsk Kvinnesaksforening

Norsk kvinnesaksforening kan se tilbake på 2015 som nok et år der vår aktivitet langt oversteg de ressurser vi har til rådighet. I en tid med en rekke tilbakeslag for kvinners rettigheter har vi i tillegg til egne arrangementer og prosjekter også uttalt oss som høringsinstans og på eget inititativ…...

Read more

Torild Skard utnevnt til æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening

Torild Skard ble utnevnt til æresmedlem av Norsk kvinnesaksforening på årets landsmøte, der hun gikk av etter åtte år som leder....

Read more