/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Rapport: Voldtekt og forebygging i Oslo kommune

Oslo Kvinnesaksforening har fått midler av OXLO – en by for alle for å skrive en rapport om voldtekt i Oslo kommune. Rapporten omhandler forebygging av voldtekt og viktigheten av et godt hjelpe- og støttetilbud. En del går på forebygging via seksualitetsundervsining og en del går på å forebygge uhelse…...

Read more

Suffragette på norsk

Avduking av skiltet som markerer huset i Søndre gt. 8 hvor norske kvinners kamp for stemmerett startet i 1885 lørdag 13 februar kl 12....

Read more