/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Sjansespill med sårbare babyer

Mor og barn neglisjeres i debatten om foreldrepermisjonen....

Read more

Kjønnsløs diskrimineringslov svekker likestillingen

Forslag til samlet likestillings- og diskrimineringslov: Regjeringen følger ikke opp FNs kvinnekonvensjon...

Read more

Får kvinner vern?

I flyktningstrømmen er kvinner mest utsatt for vold og overgrep. Får kvinner vern? Av Torild Skard...

Read more

Likedeling av foreldrepermisjonen er diskriminering av mor og barn

Venstres krav om likedeling av foreldrepermisjonen er diskriminering av mor og barn....

Read more

Valgmanipulasjon?

Myndighetene slår et slag for menn i valget, skriver Torild Skard....

Read more