/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Feministisk økonomi fenget på Nordisk forum

Feministisk økonomi var et av 12 hovedtemaer på forumet. Feltet ble utdypet i to paneldebatter hvor Margunn Bjørnholt diskuterte med feministiske forskere og praktikere fra hele Norden....

Read more

Maktens kvinner på Nordisk forum

statsministre 1960-2010 i messehallen på Nordisk forum....

Read more