«Omsorgsfeminismen» er en radikal og progressiv posisjon. Tone Schou Wetlesen skriver om likestilling og kvinnefrigjøring i Ny Tid....