/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Artikler

Likedeling av foreldrepermisjonen er diskriminering av mor og barn

Venstres krav om likedeling av foreldrepermisjonen er diskriminering av mor og barn....

Read more

Internasjonal retts påvirkning på nasjonal lovgivning om barn i Midtøsten

Rania Maktabli om vekselvirkningen mellom internasjonal og nasjonal rett med hensyn til endring av nasjonal lovgivning rundt kvinners og barns rettigheter. Mange av de samme problemstillingene i Midtøsten i dag som i Norge på Katti Anker Møllers tid....

Read more

Banebrytende arbeid for mor og barn

Gunhild Ramm Reistad oppsummerer Katti Anker Møller-seminaret....

Read more

Katti Anker Møller en kvinne for vår tid

Katti Anker Møllers radikale omsorgsfeminisme er interessant i dag. Morsrettigheter er fortsatt kontroversielt også blant feminister. Margunn Bjørnholt åpnet Katti Anker Møller-seminaret....

Read more

Morssak er kvinnesak

Katti Anker Møller gjorde morssak til kvinnesak. Hun opprettet mødrehjem for enslige mødre, gikk inn for morslønn til alle mødre, økonomisk støtte ved fødsel til alle kvinner og kvinners rett til abort og prevensjon....

Read more