Gina Krog Kvinnesaksforening (GKKF) er lokalisert på Karmøy, og er et lokallag av Norsk Kvinnesaksforening. Foreningen ble stiftet på dagen 174 år etter at Gina Krog ble født, den 20. juni 2021.

Gina Krog, som var pådriver for kvinnesaken og kvinners stemmerett på 1800- og tidlig 1900-tallet, sprang sine barnsbein i Skudeneshavn på Karmøy før familien flyttet til Oslo. Vi ønsker å bygge videre på Gina Krog sitt glødende engasjement for kvinnesaken ved å løfte henne frem som en rollemodell for kvinner i lokalsamfunnet både på Karmøy og på hele Haugalandet. Vi ønsker å være en stemme i dagens debatter omkring likestilling og kjønnsproblematikk.

På lokal basis vil vi arrangere temasamlinger og få etablert en Gina Krog festival. Vi vil også fremme saker på den politiske dagsorden og styrke miljøet der saker om kvinners leve- og livsvilkår i fortid, nåtid og fremtid jevnlig blir løftet frem og diskutert. Vi er også opptatt av innvandrerkvinnenes utfordringer i møte med en ny kultur med dens likestillingsidealer, og vi vil jobbe for at kvinner med innvandringsbakgrunn blir inkludert.

Styret i GKKF, valgt på stiftelsesmøte i 2021 består av:

Styrets leder:

Aase Simonsen, tlf 41564831, e-post: aase.simonsen@haugnett.no

Styremedlem/sekretær:

Veronika Brekke Jakobsen, tlf 93654674, e-post: veronika.brekke.jacobsen@haugnett.no

Styremedlem/kasserer:

Eli Margrete Stølsvik, tlf 99504382, e-post: elimargrete@stolsvik.com

Medlemmer:

Nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen! Innmelding skjer via Norsk Kvinnesaksforenings nettsider kvinnesak.no. Som registrert medlem blir du sluset videre til oss som vil være ditt lokallag. Du vil så motta informasjon om bankkonto/vippsnr. for betaling av årskontingenten. Når du er innmeldt som medlem får du informasjon om dato for medlemsmøter og andre arrangementer.