Berit KvævenBerit Kvæven var Norsk Kvinnesaksforenings 28. leder i perioden 2004–2006. Før det var hun 1. nestleder 2002–2004.

Berit Kvæven er sivilingeniør og dr.ing. i kjemi. Hun har vært forsker ved SINTEF og sjefingeniør i Klima- og forurensningsdirektoratet, hvor hun har jobbet med internasjonale oppgaver, bl.a. som leder av FNs overvåkningsprogram for sur nedbør.

Hun var personlig sekretær (politisk rådgiver) for forbruker- og administrasjonsminister Eva Kolstad 1972–1973, politisk nestleder i Venstre 1976–1982, fylkesleder for Oslo Venstre i 1990, president i Norske sivilingeniørers forening (Tekna) 1990–1993 og nestleder i Akademikernes Fellesorganisasjon 1991–1993. Hun var vararepresentant på Stortinget for Venstre i perioden 1997–2001.