/kvinnesak
post@kvinnesak.no

Search Results for: Aasta Hansteen

Den første kvinnedagen: Pinseaften

Pinseaften var den første kvinnedagen. Gina Krog og Aasta Hansteen brukte også religiøse argumenter for kvinnesaken og skrev pinsesalmer.

Read more

Byvandring med kvinneperspektiv

Velkommen til byvandring med kvinneperspektiv!   Møt opp ved statuen av Aasta Hansteen på Aker Brygge (nær Nesoddbåten) kl. 13. Vi vandrer 1,5 – 2 timer (inkludert stoppene), og avslutter ved Camilla Collett-statuen i Slottsparken.   Byvandringsgruppa består av Christine Hjortland, Elisabeth Lønnå og Gunhild Ramm Reistad. Disse tre har utarbeidet vandringsrutene, og vil også fungere som turledere.   Gruppen har utviklet brosjyren “Tre byvandringer i Oslo – med kvinneperspektiv”, utarbeidet med støtte fra Oslo Kommune OXLO – en by for alle

Read more

Kvinnehistorisk sentrumsvandring

Kvinnehistorie i sentrum – en ny byvandring i regi av Oslo Kvinnesaksforening Byvandringen starter ved Aasta Hansteen-statuen på Aker Brygge og avsluttes ved statuen av Eva Kolstad, Eva Kolstads gate/Venstres Hus i Møllergata 16. Vandringen avsluttes på en kafe hvor vi drikker kaffe og samtaler. Opplegget for byvandringene er laget av Elisabeth Lønnå, Christine Hjortland og Gunhild Ramm Reistad, som utgjør OKFs temagruppe for byvandringer

Read more

Æresmedlemmer i NKF

Æresmedlemskap er Norsk Kvinnesaksforenings (NKF) høyeste utmerkelse, og ble første gang tildelt Camilla Collett på NKFs stiftelsesmøte i 1884. Siden da er æresmedlemskap tildelt en rekke av Norges mest kjente kvinner. De sist utnevnte er Gro Harlem Brundtland i 2016 og Helga Hernes i 2018. Æresmedlemskap tildeles ved sjeldne anledninger til personer som gjennom et helt ekstraordinært livsverk står som inspirasjon for alle som arbeider for de idealene NKF ble grunnlagt for å fremme. Selv om flere av æresmedlemmene har vært tidligere ledere i NKF tildeles æresmedlemskap i regelen ikke først og fremst for arbeid innenfor foreningen, men for et bredere virke i samfunnet. NKF deler også ut den mer regelmessige og aktuelt orienterte Gina Krog-prisen. Camilla Collett (utnevnt 1884) Camilla Collett (1813–1895) var forfatter og en av kvinnesakens pionérer på 1800-tallet. Hun ble utnevnt til æresmedlem på stiftelsesmøtet til Norsk Kvinnesaksforening i 1884. Aasta Hansteen (utnevnt 1904) Aasta Hansteen (1824–1908) var maler, forfatter og kvinnesaksforkjemper. Hun var Norges første kvinne som livnærte seg som kunstmaler. Aadel Lampe (utnevnt 1926) Aadel Lampe (1857–1944) var Norsk Kvinnesaksforenings leder 1922–1926 og styremedlem gjennom mer enn 30 år. Hun hørte til generasjonen som kom inn i foreningen i dens første år på 1800-tallet, og var i rekke perioder også nestleder. Dorothea Margrethe Schjoldager Dorothea Margrethe Schjoldager (1853–1938) var kvinnesakskvinne, lærer og sosialarbeider. Hun var engasjert i en lang rekke organisasjoner, herunder Norsk Kvinnesaksforening, Norske Kvinners Nasjonalråd og Venstre. Da hun ble utnevnt til medlem av kirkekommisjonen i 1908, var hun første kvinne utnevnt i statsråd overhodet. Hun engasjerte seg bl.a. for kvinnelige prester og kvinnelig politi. Fredrikke Mørck (utnevnt 1934) Fredrikke Mørck (1861–1934) var Norsk Kvinnesaksforenings leder i perioden 1926–1930. Hun var lærer ved skoler i Christiania i en årrekke. I 1900 stiftet hun Høiere Skolers Lærerindeforening. Hun var også aktiv i Landskvindestemmeretsforeningen og overtok redaktørstolen i kvinnesakstidsskriftet Nylænde etter Gina Krog i 1916. Katti Anker Møller (utnevnt 1939) Katti Anker Møller (1868–1945) var en av Norges mest markante kvinnesaksforkjempere i første del av 1900-tallet. Hun var særlig opptatt av å bedre forholdene for ugifte mødre og deres barn, og sammen med Johan Castberg arbeidet hun for en revisjon av lovverket på området, som resulterte i De Castbergske barnelover i 1915. Hun foreslo også innføring av barnetrygd, og arbeidet for å få abort avkriminalisert. Margarete Bonnevie (utnevnt 1946) Margarete Bonnevie (1884–1970) var Norsk Kvinnesaksforenings leder i perioden 1936–1946. Bonnevie vekket nytt liv i kvinnebevegelsen i 1930-årene og kjempet i skrift og tale for kvinners rettigheter gjennom store deler av livet. Hun var politiker for Venstre og var styremedlem i International Alliance of Women 1939–1949. Dakky Kiær (utnevnt 1954) Dakky Kiær (1892–1980) var Norsk Kvinnesaksforenings leder i perioden 1946–1952. Hun var i en årrekke leder for Norske Kvinners Nasjonalråds sosialskole. Hun var også politiker for Venstre. Signe Swensson (utnevnt 1954) Signe Swensson (1888–1974) var lege og stortingsrepresentant for Høyre i perioden 1931–1936, og var en markant lederskikkelse i kvinnebevegelsen. Hun var en del av kretsen rundt Margarete Bonnevie som bidro til å revitalisere Norsk Kvinnesaksforening i 1936, og var en kort periode foreningens leder i 1956. Hun var i årrekke også leder for Norges Yrkeskvinners Landsforbund. […]

Read more

Visuell profil

NKF har hatt solsikken som symbol siden 1894. Solsikken var et kjent symbol for forkjemperne for kvinners stemmerett i USA siden 1867. Symbolet ble brakt til NKF og tidsskriftet Nylænde (i dag Feministen) av Aasta Hansteen, som etter sigende hadde med seg solsikkefrø fra et opphold i USA. Etter forslag fra Torild Skard tok NKF i bruk en logo som kombinerte solsikken med feministsymbolet (♀) under 125-årsjubileet. Denne har vært gjengitt i litt forskjellige utforminger. NKFs farge er: RGB 254,49,145 (CMYK 0,81,43,0) (Hex FE3191). Vektorfil (SVG) kan lastes ned her. Logoen kan også lastes ned i PNG-format med transparent bakgrunn (størrelse 3000 X 3470) under. Primærlogo Primærlogoen skal fortrinnsvis brukes på hvit bakgrunn i situasjoner hvor det er mulig/praktisk å bruke farger. Sekundære versjoner av logoen På farget bakgrunn (herunder fotografi) bør logoen i regelen gjengis i hvitt:   På visse trykksaker eller i visse sammenhenger hvor det ikke er mulig/praktisk å bruke farger kan logoen også gjengis i grått (uten farger)

Read more